Phone02-542-1236, 081-750-4393

We are SoftNetwork.

Software Studio.

Hello, we are softnetwork
We can develop best software for everyone.
We can develop best software on demand.
GET STARTED

WE ARE SoftNetwork

team img 1
Package Software

      การพัฒนาระบบโดยอ้างอิงซอฟแวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานอยู่แล้ว ทำให้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ สามารถครอบคลุมความต้องการทุกด้านที่องค์กรต้องการ โดยเฉพาะองค์กรทางธุรกิจที่มักมีองค์ประกอบหลักๆ ที่คล้ายกัน เช่น ระบบงานด้านบัญชี ระบบงานด้านการเงิน ระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยเมื่อผู้ใช้งานปรับแต่งค่าเริ่มต้น ให้เหมาะสมกับความต้องการ ระบบสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที

team img 2
Develop on demand

      ในการบริหารงานทุกองค์กรมีความต้องการที่แตกต่างกัน มีจุดเน้นและระดับการใช้ระบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การพัฒนาระบบให้รองรับกับความต้องการ ทำให้ทีมงานของท่านทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ จึงมีบริการนี้เพื่อรองรับ กับการทำธุรกิจที่มีความแตกต่าง ทีมงานพัฒนานี้ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพด้วยการค้นคว้าหากระบวนการการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

team img 3
Web application & Mobile application

      การใช้งานระบบของทางบริษัทฯ สามารถใช้งานออนไลน์ผ่านทาง Internet เพื่อให้สาขาหรือผู้ใช้งาน สามารถบันทึกข้อมูล หรือตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ทันที ซึ่งต้องมีการติดตั้งโปรแกรมก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้ แต่ในปัจจุบัน ระบบของทางบริษัทฯ สามารถใช้งานผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ (โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม) หรือผ่านทาง Smart Phone ได้ ทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการทำงานมากขึ้น

SoftNetwork Products

portfolio img 1

[GLPro] General Ledger

โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป รองรับการทำงานที่หลากหลายของฝ่ายบัญชี ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้าเข้าสู่ระบบ รับรู้รายได้จากการขายและการตั้งหนี้...

DETAIL
portfolio img 2

[HPPro] Hire Purechase

โปรแกรมระบบการขายและเช่าซื้อ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านระบบเช่าซื้อ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของธุรกิจต่างๆได้ครบถ้วน...

DETAIL
portfolio img 3

[SVPro] Service Professional

โปรแกรมระบบอะไหล่และศูนย์บริการ คือผู้ช่วยที่จะช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะประสบกับปัญหาอะไรในการเช็คสต็อกอะไหล่ ที่ต้องเสียเวลาเป็นวันๆ ใช้ทั้งเวลา...

DETAIL
portfolio img 4

[LOAN] Loan System

เป็นระบบสำหรับบริษัทไฟแนนท์ การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ ระบบรองรับงานตั้งแต่การตรวจสอบสินเชื่อ การปล่อยสินเชื่อ การตามหนี้ การเงินและรายได้เช่าซื้อ และภาษี...

DETAIL
portfolio img 3

[Payroll] Payroll System

โปรแกรมบริหารงานบุคคลแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน เช่น การ Alert ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่นครบรอบทดลองงาน, ครบรอบเกษียณอายุ...

DETAIL
portfolio img 4

[Regpro] Registration System

โปรแกรมสำหรับงานด้านทะเบียนรถ พรบ. และประกันภัย โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ทางด้านระบบทะเบียนได้จากโปรแกรม ทำการออกจดหมายแจ้งเตือน กรณีทะเบียนหรือพรบ...

DETAIL
portfolio img 1

Inventory Control

เป็นระบบการขายสินค้าสำหรับร้านค้าทั่วไป ประกอบไปด้วยระบบสต็อกสินค้าภายในร้านระบบ รับชำระเงิน การพิมพ์บาร์โค้ด สามารถดูสต็อกสินค้าคงเหลือ และการขายในแต่ละวันได้...

DETAIL

GLPro

ระบบบัญชี GL

โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป

portfolio img 2
 • สามารถสร้างสาขาย่อยได้ไม่จำกัด
 • สามารถกำหนดเล่มบัญชีได้ไม่จำกัด
 • สามารถกำหนดเลขที่เอกสารบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
 • สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานแต่ละ User ได้
 • สามารถกำหนดต้นแบบในการบันทึกบัญชีได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานบัญชีคู่ (Double Entry Data)
 • สามารถพิมพ์รายงานต่างๆได้
 • สามารถดูงบแยกสาขา หรือรวมสาขาได้
 • สามารถโอนข้อมูลงบทดลองไปที่ Excel ได้
 • สามารถบันทึกรายการจากโปรแกรมระบบงานการขายและเช่าซื้อ (HPPro) ในระบบบัญชีแยกประเภทได้
 • ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานทางด้านบัญชี
 • เพิ่มความรวดเร็วในการดูข้อมูลทางด้านบัญชี ในรูปแบบต่างๆ
 • รองรับการทำงานในปริมาณ Transaction จำนวนมากได้อย่าง ถูกต้อง
portfolio img 2

HPPro

ระบบเช่าซื้อ HP

โปรแกรมการขายและเช่าซื้อ

portfolio img 2
 • ระบบออกแบบเพื่อรองรับการขายรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และบริหารจัดการด้านระบบเช่าซื้อ ของธุรกิจได้ครบถ้วน
 • เป็นโปรแกรมสำหรับ Dealer รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ Sub Dealer ต่างๆ
 • โปรแกรมยังมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับปรุงได้ ตามความต้องต้องการของลูกค้า โดยต้องไม่กระทบโครงสร้างของโปรแกรม เช่น รายงาน, แบบฟอร์มต่างๆ
 • มีปุ่มฟังก์ชั่นการสั่งงาน หรือฟังก์ชั่นการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อการทำงานที่รวดเร็วและถูกต้อง
 • พิมพ์ฟอร์มเอกสารแสดง Logo บริษัทจากระบบเพื่อความสวยงาม และถูกต้อง
 • ผู้ใช้งานสามารถแต่งรายงานทุกประเภทได้เองโดยไม่ต้องใช้ Software อื่นเข้าช่วย ซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจและเรียนรู้ อีกทั้งยัง สามารถ Export ข้อมูลไปยัง Excel ได้โดยง่าย
 • มีระบบ Lock ข้อมูลใบสำคัญ เพื่อป้องกันการกลับเข้าไปแก้ไขข้อมูล
 • สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างละเอียดรวดเร็ว
portfolio img 2

SVPro

ระบบอะไหล่ ศูนย์บริการ Service

โปรแกรมอะไหล่และศูนย์บริการ

portfolio img 2
 • สามารถควบคุมระบบสต็อกสินค้าอะไหล่และศูนย์บริการ
 • มีระบบการบันทึกประวัติรถที่นำเข้ามาเข้าศูนย์บริการ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในการให้บริการ
 • ควบคุมการขายอะไหล่หน้าร้าน
 • การเปิด/ปิด Job สำหรับศูนย์บริการ เพื่อบันทึกรายละเอียดคำสั่งซ่อมของลูกค้าในการใช้บริการของลูกค้าในแต่ละครั้ง
 • ควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่เข้าศูนย์บริการ ซึ่งจะครอบคุมถึงการบันทึกคืนอะไหล่ที่เบิกมากเกินจำนวน หรือใช้ไม่ได้ หรือ เบิกมา แล้วใช้ ไม่หมด
 • ภาษีซื้อ-ขาย เพื่อตอบสนองงานทางด้านระบบบัญชี และช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน การเงินและลูกหนี้
 • สามารถกำหนดแคมเปญส่งเสริมการขายต่าง ๆ ได้
 • มีรายงานที่จะช่วยในการตรวจเช็คสต็อก การ Export Data เพื่อการเช็คสต็อก หรือตรวจสอบการเคลื่อนไหวสินค้า
portfolio img 2

LOAN System

ระบบเงินกู้ LOAN

โปรแกรมระบบบริหารสินเชื้อ

portfolio img 2
 • ระบบรองรับงานตั้งแต่การตรวจสอบสินเชื่อ การปล่อยสินเชื่อ การตามหนี้ การเงินและรายได้เช่าซื้อ และภาษี
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียด มีการจัดเก็บประวัติการทำสัญญา และการค้ำประกันของลูกค้าแต่ละราย ทำให้สามารถ ตรวจสอบประวัติการทำสัญญาได้ง่ายขึ้น
 • รองรับสินทรัพย์ได้หลายอย่างได้แก่ ที่ดิน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ และจัดเก็บประวัติการนำสินทรัพย์ที่เคยนำมาทำสัญญา ทำให้ตรวจสอบประวัติการทำสัญญาได้รวดเร็ว
 • มีระบบการตรวจสอบการรับชำระ หรือการ์ดลูกหนี้ภายในระบบ ทำให้สามารถตรวจสอบการรับชำระพร้อมคำนวณเบี้ยล่าช้าของลูกหนี้ได้
 • พิมพ์เอกสารและฟอร์มอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ไม่ต้องเขียนฟอร์มเอกสารให้ยุ่งยากอีกต่อไป เพื่อช่วยลดเวลาการทำงานด้านเอกสาร
 • โปรแกรมมีระบบรายงานผลต่างๆ เช่น รายงานสรุปการปล่อยสินเชื่อ, รายงานการรับชำระประจำวัน, รายงานลูกหนี้ปิดสัญญา, รายงานลูกหนี้คงเหลือ, รายงานลูกหนี้ค้างชำระ, รายงานเบี้ยปรับค้างชำระ, รายงานการรับรู้รายได้ , ฯลฯ เป็นต้น
portfolio img 2

Payroll System

ระบบงานบุคคล ระบบเงินเดือน Payroll

โปรแกรมระบบงานบุคคลและเงินเดือน

portfolio img 2
 • สามารถคำนวนเงินเดือน ค่าแรงของพนักงาน ซึ่งรวมไปถึงรายได้อื่นและเงินหักต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถกำหนดบริษัทใช้งานได้มากกว่า 1 หนึ่งบริษัท
 • ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ ของพนักงาน ในองค์กร ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ
 • ทำให้การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงานได้อย่างทันท่วงที
 • สามารถใส่ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เช่น วันลาพักร้อน, ที่อยู่, เลขที่บัตรประชาชน, เงินเดือน ฯลฯ
 • กำหนดมาตรฐานการทำงานเป็น รายเดือน, รายวัน และรายกะได้
 • สามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆได้เองเช่น อัตราภาษี, เกณฑ์การลดหย่อนภาษี และประกันสังคม
 • รองรับระบบรายงานและการพิมพ์ต่างๆ เช่น พิมพ์สลิปเงินเดือน, สรุปยอดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1), สรุปเงินประกันสังคมที่ต้อง จัดส่ง, สรุปเงินเดือนทั้งหมดที่ต้องจ่าย เป็นต้น
portfolio img 2

RegPro

ระบบงานทะเบียน Regist

โปรแกรมสำหรับงานด้านทะเบียนรถ

portfolio img 2
 • ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ทางด้านระบบทะเบียนได้จากโปรแกรมอย่างรวดเร็ว
 • ทำการออกจดหมายแจ้งเตือน กรณีทะเบียนหรือพรบ. หมดอายุ โดยโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลต่างๆ ทางด้านทะเบียน
 • ทำการบันทึกรายได้บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระบบทะเบียนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมระบบการเงินของงานด้านทะเบียนได้
 • มีระบบควบคุมสต็อคป้ายแดง ซึ่งจะควบคุมทั้งการโอนย้ายป้ายแดง การเบิกป้ายแดง การคืนป้ายแดง
 • มีระบบบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งทางทะเบียน และประกัน พรบ.
 • สามารถพิมพ์ฟอร์มทางทะเบียนต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือมอบอำนาจ, แบบคำขอจดทะเบียน, หนังสือรับรองการจำหน่าย, แบบคำขอโอนและรับโอน, หนังสือยืนยันการชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์
portfolio img 2

Inventory Control

ระบบควบคุมสต็อกสินค้า Inventory

โปรแกรมบริหารควบคุมสต็อกสินค้า

portfolio img 2
 • สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง
 • รองรับสินค้าได้หลายแบบ
 • สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค๊ด และ เพิ่มรูปของสินค้า ได้
 • รองรับส่วนลด ได้คือ ส่วนลดเฉพาะรายการ , ส่วนลดทั้งเอกสาร และ สามารถลดได้ทั้งแบบเป็น % และ ลดแบบจำนวนเงิน
 • สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ,ใบส่งของ ,ใบกำกับภาษี,ใบส่งของชั่วคราว,ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว,ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ , ใบแจ้งหนี้ และ ใบรับสินค้า เป็นต้น
 • รองรับการขายสินค้าเครดิต คือสามารถแบ่งชำระเงินได้
 • รองรับการจัดแคมเปญต่างๆ ได้
 • สามารถตั้งระดับราคาขายของสินค้าได้ 4 ระดับราคา
 • สามารถพิมพ์เอกสาร รับ, เบิก, โอน, ปรับปรุงต้นทุนได้
 • มีรายงานครบถ้วนทั้งส่งสรรพากร และวิเคราะห์เพื่อการบริหารงาน
portfolio img 2

CONTACT SoftNetwork

ที่อยู่

189 ซอยลาดพร้าว 93 (โชคชัย 3) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

02-542-1236, 02-542-1728

081-750-4393, 086-481-4796

sn-info@softnetwork.co.th

softnetwork on google map